وب لاگ متحصنین ژنو

وب لاگ متحصنین ژنو
وب لاگ متحصنین ژنو

سایت همبستگی ملی

سایت همبستگی ملی
سایت همبستگی ملی
Loading...
با پشتیبانی Blogger.

اجراي قوانين بالاترين يا تبعيض عليه سرنگوني طلبان

در ادامه سركوب گسترده طرفداران براندازي در بالاترين در ماه مي، روزانه چندين حساب از طرفداران براندازي در اين سايت بسته مي شود. كساني كه حسابشان بسته شده اين را به عنوان تبعيض عليه طرفداران براندازي از سوي بالاترين، كه گويا توسط اصلاح طلبان كنترل مي شود تلقي مي كنند. من در اين قضاوت ترديد داشتم تا اين كه ديروز وقتي خواستم لاگين كنم، اين پيام را ديدم «ورود شما موفقیت‌آمیز نبود. حساب شما توسط سیستم اتوماتیک بالاترین یا مدیریت سایت، به دلیل ارسال لینک از سایت کپی کار بسته شده است».
با ديدن اين پيام، تنها چيزي كه به ذهنم زد اين بود كه حلقه بر گرد سرنگوني طلبان در بالاترين هر روز تنگ تر مي شود. با اين حال به خودم گفتم تا ذره اي آزادي هست بايد ماند و سرنگوني را تبليغ و عليه تبعيض افشاگري كرد. 
حرف من با بالاياراني كه حسابم را به بهانه لينك گذاشتن از سايت كپي كار بسته اند اين است كه من از كدام سايت كپي كار لينك گذاشتم؟
آخرين لينك من از وبلاگ خودم است كه يك خبر از خبرگزاري فارس را نقل كرده و به نقد كشيده‌ام، اگر منظور شما اين خبر است كه بايد بگويم هر كودك دبستاني مي فهمد كه در اين لينك خبر خبرگزاري فارس  به طنز و به نقد كشيده شده است! آيا به نقد كشيدن يك مطلب از سايت كپي كار هم غيرقانوني است؟ پس اين را هم به قوانين خودتان اضافه و اعلام كنيد!
اميدوارم كه اقدام بالايار مربوطه از روي سوءتفاهم و اشتباه انجام شده باشد كه در اين صورت اشتباه قابل تصحيح است و مي توانيد حساب من را باز كنيد. در غير اين صورت من حساب جديد باز مي كنم و كارم را براي تبليغ سرنگوني و افشاي تبعيض در بالاترين با شناسه جديد ادامه مي دهم.
darkob